; BẢNG THAM KHẢO CÁC KỸ NĂNG CẦN ĐẠT ĐƯỢC THEO CÁC CẤP – Octaidientuab
Menu
BẢNG THAM KHẢO CÁC KỸ NĂNG CẦN ĐẠT ĐƯỢC THEO CÁC CẤP

BẢNG THAM KHẢO CÁC KỸ NĂNG CẦN ĐẠT ĐƯỢC THEO CÁC CẤP

Số lượng trẻ em bị khiếm thính vào học tại một trường phổ thông hiện nay đang gia tăng. Sẽ có một phần nhất định trong số những đứa trẻ này đang xoay sở để cố gắng thích nghi và đã vượt qua những thách thức của môi trường học đường và hoạt động ngang bằng với các bạn đồng lứa bình thường về thính giác trong cả hoạt động ngoại khóa và ngoại khóa. Tất cả là nhờ công nghệ cấy ghép ốc tai điện tử tiên tiến và sự hỗ trợ từ can thiệp sớm.

Trong khi một gia đình cân nhắc việc đưa con, một trẻ khiếm thính vào một trường chính khóa, thì các chuyên gia thính giác và các giáo viên ở trường phải giải quyết một số mối quan tâm quan trọng, chẳng hạn như trẻ đã sẵn sàng để hòa nhập vào lúc này chưa? Mức độ hoạt động hiện tại của trẻ về khả năng nghe và giao tiếp là bao nhiêu? Đâu là lớp học phù hợp nhất mà trẻ có thể học theo chương trình chính khóa? Nhu cầu nghe và giao tiếp của một lớp nhất định là gì? Việc học tập của trẻ có thể được hỗ trợ thêm tại trường như thế nào? và bởi ai? Các nguồn cung cấp thông tin về 'sự sẵn sàng chính thống có thể cho phép nhóm đánh giá các yếu tố để hòa nhập thành công và hỗ trợ đứa trẻ trong suốt những năm học.

Chương trình luyện tập ngôn ngữ của Advanced Bionics mang đến cho bạn 'Hướng dẫn tham khảo về các kỹ năng cần có ở các cấp độ khác nhau' của Krista Heavner * - liệt kê các ví dụ về kỹ năng giao tiếp và lắng nghe được mong đợi ở các cấp học khác nhau của một trường học chính thống.

Hãy tải về bảng tham khảo các kỹ năng cần đạt được theo cấp tại liên kết bên dưới

Đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Gọi hotline: 090 269 9902
Gọi Hotline: 090 269 9902