; CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ SỚM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THUYẾT TÂM LÝ Ở TRẺ BỊ ĐIẾ – Octaidientuab
Menu
CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ SỚM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THUYẾT TÂM LÝ Ở TRẺ BỊ ĐIẾC

CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ SỚM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THUYẾT TÂM LÝ Ở TRẺ BỊ ĐIẾC

Mục tiêu:

Nghiên cứu hiện tại tập trung vào việc tìm hiểu mối liên kết giữa sự kích thích thính giác gây ra bởi bộ cấy ốc tai điện tử và sự phát triển của Lý thuyết tâm lý ở những trẻ bị suy giảm thính lực nặng và sâu. Nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng, sự phát triển của Lý thuyết tâm lý ở những trẻ khiếm thính có bố mẹ bình thường (không bị suy giảm thính lực) diễn ra chậm hơn. Tuy nhiên, điều này lại không thường xuyên xảy ra với những trẻ khiếm thính có bố mẹ cũng bị khiếm thính – những người thường xuyên tiếp xúc với ngôn ngữ ký hiệu.

Phương pháp:

16 trẻ đã được cấy ốc tai điện tử (với độ tuổi từ 4.25 đến 9.5) được tham gia vào một bài kiểm tra đo lường Lý thuyết tâm lý về cảm xúc và nhận thức. Một nửa trong số đó là những trẻ được cấy ốc tai điện tử từ sớm (trước 27 tháng tuổi) và một nửa còn lại được cấy trễ hơn (sau 27 tháng tuổi). Hai nhóm trẻ này không có sự khác biệt về tuổi tác, giới tính, khả năng ngôn ngữ hay nhận thức khi tham gia nghiên cứu. Bài kiểm tra Lý thuyết tâm lý bao gồm những nhiệm vụ vị trí bất ngờ và một bài kiểm tra về xã hội – cảm xúc mới được phát triển ở Thụy Sĩ. Mục đích của những bài kiểm tra là để đo lường Lý thuyết tâm lý cả về nhận thức và cảm xúc. Một nhóm trẻ em với sự phát triển thính lực bình thường cũng được thêm vào để đối chứng kết quả nghiên cứu (mẫu n = 18).

Kết quả:

So với nhóm đối chứng, thì nhóm trẻ được cấy ốc tai điện tử sớm không có sự chênh lệch về Lý thuyết tâm lý cảm xúc. Nhóm trẻ được cấy ốc tai điện tử trễ có sự khác biệt đáng kể so với nhóm đối chứng, cả về lý thuyết tâm lý nhận thức lẫn lý thuyết tâm lý cảm xúc.

Kết luận:

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những trẻ em được cấy ốc tai điện tử sớm có khả năng giải quyết các vấn đề về lý thuyết tâm lý tốt hơn đáng kể so với những trẻ được cấy ốc tai điện tử trễ hơn, mặc dù ban đầu cả hai nhóm đều không có sự chênh lệch về khả năng ngôn ngữ hay nhận thức. Kết luận này chỉ ra rằng, việc cấy ốc tai điện tử sớm cho trẻ khiếm thính trong các gia đình có bố mẹ là người bình thường (không bị suy giảm thính lực), kết hợp với sự kích thích ngôn ngữ sớm về giao tiếp và xã hội từ cha mẹ, có thể giúp tạo ra nền tảng cho sự phát triển lý thuyết tâm lý bình thường ở trẻ.

Đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Gọi hotline: 090 269 9902
Gọi Hotline: 090 269 9902