Advanced Bionics
Menu
Đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Gọi hotline: 090 269 9902
Gọi Hotline: 090 269 9902

Download tài liệu

icon

BẢNG THAM KHẢO CÁC KỸ NĂNG CẦN ĐẠT ĐƯỢC THEO CÁC CẤP

Số lượng trẻ em bị khiếm thính vào học tại một trường phổ thông hiện nay đang gia tăng. Sẽ có một ph...

Xem thêm
icon

Tài liệu hướng dẫn về BabyBeats

Download tài liệu hướng dẫn sử dụng BabyBeats bằng tiếng việt tại đây...

Xem thêm
icon

CHĂM SÓC TRẺ SAU KHI CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ

Bài thuyết trình về "Chăm sóc trẻ sau khi cấy ốc tai điện tử" được biên soạn và trình bày bởi Tiến S...

Xem thêm
icon

BIỂU ĐỒ CÁC ÂM THANH QUEN THUỘC

Các bạn có thể tải về tài liệu cho các bậc cha mẹ có bé cấy ốc tai điện tử trong link sau...

Xem thêm
icon

HÀNH TRÌNH NGHE NÓI - TÀI LIỆU GHI CHÉP CHO CHA MẸ

Các bạn có thể tải về tài liệu cho các bậc cha mẹ có bé cấy ốc tai điện tử trong link sau...

Xem thêm