Advanced Bionics
Menu
Đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Gọi hotline: 090 269 9902
Gọi Hotline: 090 269 9902

Câu chuyện thật

icon

NHỜ CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ, TÙNG LÂM CÓ THÊM MỘT CƠ HỘI ĐỂ NGHE VÀ NÓI

Tổ chức Hear The World và Tổ chức Toàn cầu vì Trẻ em khiếm thính đang trao tặng những bộ ốc tai điện...

Xem thêm
icon

CÔNG NGHỆ BIẾN ỐC TAI ĐIỆN TỬ THÀNH MỘT TAI NGHE KHÔNG DÂY

Thế giới của chúng ta ngày càng được kết nối với nhau hơn. Những công nghệ không dây và truyền phát ...

Xem thêm
icon

CÓ NÊN THỰC HIỆN CẤY ỐC TAI ĐIỆN TỬ KHÔNG? CÁCH ĐỂ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH

Có nên thực hiện cấy ốc tai điện tử không? Cách để đưa ra quyết định. Đã được hơn 15 năm kể từ khi t...

Xem thêm
icon

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỈ QUYÊN GÓP BỘ CẤY ỐC TAI VÀ DỪNG LẠI Ở ĐÓ.

Ở Việt Nam, tổ chức Hear the World đã khởi động chương trình từ thiện cấy ốc tai điện tử cho trẻ em...

Xem thêm